שבתי פטרושקה

אפתח פי ברינה
לרביעיית כלי נשיפה מעץ

מק"ט: IMI 386
שנת כתיבה: 1975
הרכב:
חליל, אבוב, קלרנית, בסון
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
חינוכי-רמה: 2