מנחם ויזנברג

א מאל איז געווען א מעשה (מעשה שהיה)
למקהלת נשים או ילדים בשלושה קולות שווים

מק"ט: IMI 6845
שנת כתיבה: 1988
משך היצירה: 4 דקות
הרכב:
מקהלת נשים או ילדים
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491172193
טרנסליטרציה: yes
סוג מקהלה: female()
מלים מאת: עממי