מרדכי סתר

דיפטיק
לחמישיית כלי נשיפה מעץ

מק"ט: IMI 49
שנת כתיבה: 1955
משך היצירה: 6 דקות
הרכב:
חליל, אבוב, קלרנית, קרן, בסון
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית