מרק קופיטמן

היגוגים
לפסנתר

מק"ט: IMI 7215
שנת כתיבה: 1993
משך היצירה: 12 דקות
הרכב:
פסנתר
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491175705