שבתי פטרושקה

ושמחת בחגיך
לחמישיית כלי נשיפה מעץ

מק"ט: IMI 356
שנת כתיבה: 1974
משך היצירה: 3 דקות
הרכב:
חליל, אבוב, קלרנית, קרן, בסון
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית