יהודה ווהל

יומן
לרביעיית כלי נשיפה מעץ

מק"ט: IMI 6279
שנת כתיבה: 1963
משך היצירה: 13 דקות
הרכב:
חליל, אבוב, קלרנית, בסון
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491187050