מרדכי סתר

ינוס
לפסנתר

מק"ט: IMI 249
שנת כתיבה: 1971
משך היצירה: 13 דקות
הרכב:
פסנתר
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית

"ינוס" חוברה בדצמבר 1972 והיא בנויה משני חלקים, שהשני בהם הוא היפוכו המקוצר של הראשון, מבחינת הדינמיקה והרגיסטרים. החומר עליו מושתת היצירה הוא סולם דיאטוני מקורי בן שנים-עשר צלילים, היפוכו והסרטן שלו וכן טרנספוזיציה של ההיפוך בקוינטה. השימוש בחומר זה הוא חופשי.