מנחם ויזנברג

מאטעלע
למקהלת נשים או ילדים בשלושה קולות

מק"ט: IMI 8056
שנת כתיבה: 1996
משך היצירה: 4 דקות
הרכב:
מקהלת ילדים או נשים
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מעבד: Menachem Wiesenberg
טרנסליטרציה: yes
סוג מקהלה: female