מרק קופיטמן

מהשירה היהודית
לקול ולתזמורת קאמרית

מק"ט: IMI 7983
שנת כתיבה: 1997
משך היצירה: 21 דקות
תזמור:
1,1,1 2,1,0,0 perc Hpsc cel 2 Vln, Vla , Vcl & & Db
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
תגיות:
קול ותזמורת