מרק קופיטמן

קינה
לחליל

מק"ט: IMI 7389
שנת כתיבה: 1973
משך היצירה: 10 דקות
הרכב:
חליל
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491177501

״קינות״ לחליל סולו הייתה היצירה הראשונה שחיבר אחרי עלייתו ארצה והיא שיקפה את התרשמותו העמוקה מהמוזיקה התימנית. החליל משמיע קאנטילציה של תפילה ומרבה בשינוי האינטונציה באמצעות הזזת הפיה היוצרת מרווחים הקטנים מחצי טון. עם זאת, היצירה משמרת את הטכניקה של החלפה של רגיסטרים היוצרת רב־קוליות מדומה שכלל איננה קיימת במוזיקה הערבית [יהואש הירשברג].