עדן פרטוש

רונדו
לשני כינורות

מק"ט: IMI 6112
שנת כתיבה: 1973
משך היצירה: 6 דקות
הרכב:
כינור
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491185537
חינוכי-רמה: 1