מרדכי סתר

רקוויאם
לאבוב (או לכינור) ולפסנתר

מק"ט: IMI 194-I
שנת כתיבה: 1970
משך היצירה: 10 דקות
הרכב:
אבוב (כינור), פסנתר
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית