פאול בן-חיים

שיר ערש ספרדי
גירסה לפסנתר

מק"ט: IMI 7902-I
משך היצירה: 3 דקות
הרכב:
פסנתר
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491182147