מרדכי סתר: מן הקולקטיבי אל האינטימי

שנת פרסום: 1995
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
עורך יובל שקד
מס עמודים: 24

מיניביוגרפיה (כולל רשימת עבודות)