מקס שטרן

בנבל עשור
לנבל

מק"ט: IMI 6753
שנת כתיבה: 1987
משך היצירה: 7 דקות
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491171349
מילות מפתח:
נבל

בנבל עשור "הודו לה' בכינור, בנבל עשור זמרו לו. שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה" (תהילים ל"ג 2-3) – מה היה הצליל של הכלי בעל עשרת המיתרים? איזו מוסיקה ניגנו בו? האם מיתריו היו הכפלות באוקטבה של מיתרי הנבל בעל עשרת המיתרים שניגנו בו בבית המקדש, או שמדובר בכיוון אחר, בחלוקה של האוקטבה לעשר? נמשכתי מאוד לחבר מוסיקה לכלי היפותטי, שתנוגן לבסוף בנבל בן-זמננו. מוסיקה הנובעת מהתרגשות פנימית עמוקה. זאת ועוד: נגינת "תרועה" קשורה לרב לשופר. בפרשנות לספר תהילים מסביר ס"ר הירש: "נבל זה אינו אלא כלי נשיפה, צלילי נבל עשור דמו כל כך לאלה של נבל עד שהיה בכך משום הצדקה לכנותו באותו שם". את תוכן היצירה וצורתה הגיתי אפוא בהתייחסות לצליליו המוארכים של השופר: תקיעה, שברים ותרועה. ס"ר הירש מוסיף ואומר: "נבל עשור מסמל את ההרמוניה המושלמת של העתיד, השמורה לשיר שיעלה ביום שהעולם יהיה בו מאוחד לכדי שלמות הרמונית". כמו שנאמר: "יהי חסדך ה' עלינו, כאשר ייחלנו לך" (תהלים ל"ג, 22). מ. שטרן