ישראל עמידן

מדריך לכינור
לפוזיציות I-V

מק"ט: IMI 4010
שנת כתיבה: 1975
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491183311
חינוכי-רמה: 1
מילות מפתח:
כינור

חוברת זו, פרי עטו של ישראל עמידן ז"ל, היא אחד מנסיונותיו הרבים לחדש דברים, במטרה לרענן את דרך ההוראה ולשפרה. לצער כולנו, לא זכה ישראל עמידן לראות חוברת זו בדפוס, אם כי את רובה הספיר לכתוב. על סמך מגע מתמיד עם המנוח יכולתי להשלים עבודה זו ואף להוסיף נספח, שאיננו אלא ביצוע התכנון המוקדם שלו. ספר זה אינו שיטה שגרתית ללימוד הפוזיציות, אלא הצעת אפשרויות לזירוז תהליך תנועת הפוזיציות ושילובה בנגינה כבר בחדשים הראשונים של הלימוד. יש להדגיש שהשלב הראשוני עניינו לימוד תנועות על פי השמיעה, ורק אחריו בא התרגול המתודי וההסברתי של הפוזיציות. עצם הנעת יד שמאל והזזתה מהפוזיציה הראשונה מביאה את התלמיד להרפיה, ומונעת לחצים לא רצויים של האגודל (דבר שבדרך כלל מעכב את ההתפתחות הטכני). השימוש בחוברת נתון לשיקולו של המורה. סדר התרגילים אינו מחייב. אפשר לדלג על תרגילים קשים ולחזור אליהם בשלב מתקדם יותר, הכל לפי צורך השעה ולפי יכולתו של התלמיד. מטרת התרגילים היא להכשיר את התלמיד להכרת הפוזיציות 2-5 כבר בשנת לימודיו הראשונה, בד בבד עם התבססותו בפוזיציה הראשונה. כמו כן מיועדים התרגילים לפתח את התמצאותו של התלמיד בכנור לפי השמיעה, ובשלב האחרון - להביאו לידיעת האצבעות של הפוזיציה. תרגילי הפוזיציות של התלמיד בכנור לפי השמיעה, ובשלב האחרון - להביא לידיעת האצבעות של הפוזיציה. תרגילי הפוזיציות שבעל פה מכשירים את התלמיד לאימונים (על פי ספרים) בפוזיציות השניה והשלישית בסוף השנה הראשונה או בראשית השנה השניה ללימודיו, ובפוזיציות הרביעית והחמישית בסוף השנה השניה. כל התנועות צריכות להיות תמיד איטיות, מתוכננות ומשוחררות. אין לבצע אותן במהירות העולה על כושר המחשבה ואפשרות הפעולה של התלמיד. זירוז התנועה צריך לבוא בהדרגה וללא מתח. הערות: א. סימני החזרות אינם מגבילים את נגינת התרגיל לפעמיים בלבד, אלה רצוי לחזור על כל תרגיל מספר פעמים לפי הצורך. ב. רוב התרגילים כתובים לנגינה על מיתר אחד. התלמיד מתבקש לנגנם גם על יתר המיתרים.