יחזקאל בריסמן

מזכרות
לפסנתר

מק"ט: IMI 56
שנת כתיבה: 1961
משך היצירה: 9 דקות
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
חינוכי-רמה: 1
מילות מפתח:
פסנתר

שמונה קטעים קלים לפסנתר מעלים זכרונות מימי הילדות, מבלי שיהיו, מכל בחינה שהיא, "מוסיקה תכניתית". לא סצינות או מאורעות מסוימים מתוארים כאן ברוב געגועים, אלא הלכי-הרוח והאווירה בעולמו של ילד – ומכאן גם השם "מזכרות" שניתן לקטעים.