דב כרמל

מזמורים
למקהלת ילדים או נשים

מק"ט: IMI 6877
שנת כתיבה: 1990
משך היצירה: 9 דקות
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491172483
מילים: תהלים קכ"ב, פ"ז, מ"ח
טרנסליטרציה: yes
סוג מקהלה: SA
מילות מפתח:
מקהלת ילדים/מקהלת נשים