יצחק אדל

סוויטה לזכר קדושי פולין
לאבוב, קלרנית, בסון ולפסנתר

מק"ט: IMI 217-II
שנת כתיבה: 1947
משך היצירה: 15 דקות
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491181379
מילות מפתח:
אבוב, קלרנית, בסון, פסנתר

היצירה מורכבת מחמישה פרקים קצרים, המושמעים ברציפות. הפרקים השני והרביעי הם עיבודי המלחין לזמירות שהיו שגורות בפי יהודי פולין: האחת (הפרק השני) הושרה לפסוקים מהתפילה ("אמת אשרי איש שישמע לצוותיך, ותורתך ודברך ישים על לבו", והאחרת (פרק רביעי) הותאמה לטקסטים שונים מזמירות שבת. לחניהם של יתר הפרקים הם מקוריים, אך גם בהם שורה האווירה המוסיקלית של הפולקלור היהודי פולני, שהמלחין ספג בילדותו בעיר מולדתו, ורשה. יצחק אדל אמר על יצירתו: "לא התכוונתי לבטא ביצירה את הטרגדיה האיומה שהתרחשה במאה העשרים ובלה של אירופה, כי שום אמנות לא תוכל לבטא טרגדיה זאת. התכוונתי רק לשמר צלילים שהיו חלק בלתי נפרד מחייהם הרוחניים של מליוני גברים, נשים וילדים שנטבחו, נחנקו ונשרפו בברבריות אכזרית על ידי רוצחי-אדם ומשמידי-עמים, אך ורק בגלל 'חטאם הגדול' - היותם יהודים".