מרק קופיטמן

רוטאציות
לקול, ילד סופרן ולתזמורת סימפונית

מק"ט: IMI 7982
שנת כתיבה: 1988
משך היצירה: 15 דקות
תזמור:
3/Picc,3,3,2 4,3,4,0 perc(4) Hp pno Hpsc cel & Strings
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
תגיות:
קול ותזמורת