יחזקאל בראון

שנים-עשר קנונים

מק"ט: IMI 6132
שנת כתיבה: 1970
תזמור:
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491185711
מילים: עורה למה תישן?, מי הוא?, בטן, כעכים, מעבר לגדר, רוח רוח, שמש שמש, חוט ומחט, מאחורי ההר, מי נשאר?, שלש מרמיטות, זר פרחים
טרנסליטרציה: yes
מתרגם: Gila Abrahamson
סוג מקהלה: 2/4 children's voices
מילים מאת: ח. נ. ביאליק; פניה ברגשטיין; פ. ברגשטיין; עממי; שמואל נבון; מרים ילן-שטקלים; פ. ברגשטיין; עממי; עממי; עממי; נתן אלתרמן; פ. ברגשטיין
מילות מפתח:
מקהלת ילדים