מנחם ויזנברג

תמורות II
לפסנתר

מק"ט: IMI 7790
שנת כתיבה: 2007
משך היצירה: 10 דקות
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מילות מפתח:
פסנתר

תמורות II הוזמנה ע"י עמותת ארתור רובינשטיין היבנלאומית למוסיקה כיצירת חובה עבור התחרות הבינלאומית ה-12 לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין (2008).

"יצירתי תמורות II בוחנת במובן מסוים את שני המרווחים המהדהדים ביותר - האוקטבה הזכה והקווינטה הזכה. שני מרווחים אלו, הראשונים בסדרת הצלילים העיליים, כמעט ונאסרו לחלוטין על ידי חסידיה הקנאים של המוסיקה האטונלית והסריאלית. בחלקה, נבעה גישה מוקצנת זו מהשימוש המופרז באוקטבות בספרות הפסנתר הרומנטית, ומתפקידה של הקווינטה כמרווח תוחם לאקורד המשולש המז'ורי והמינורי. אקורדים אלו מייצגים במידה רבה את השיטה הטונלית/מודאלית אותה בקשו לבטל. בנוסף, את עצם היות מרווחים אלו קונסוננטיים ויציבים הייתה לצנינים בעיני אלו שקידשו את הדיסוננטיות ואת האי יציבות.

"דווקא תכונות אלו שהוזכרו לעיל הן שמשכו את דמיוני היוצר ופנו לרגישותי המוסיקלית. אני מאוד אוהב את ההצללה של המרווחים הללו והאפשרות להשתמש בהם בכתיבה לפסנתר נראית לי אך טבעית ותואמת את אופיו של הכלי.

"אופיים השונה ואף המנוגד של הפרקים העוקבים מסתיר את העובדה שהם מבוססים כולם על אותו חומר מוסיקלי, שעובר תמורות מרחיקות לכת, מה שנקרא בלעז - מטמורפוזה."

מנחם ויזנברג