יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל

מק"ט: IMI 1010
שנת פרסום: 1968
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
עורך: מיכל זמורה
מס' עמודים: 108

קובץ הרצאות ודיונים (עברית בלבד).

דיוני כנס קומפוזיטורים, מוסיקולוגיםף מבצעים, מבקרים ומורי מוסיקה, שהתקיים בבית דניאל, בזכרון יעקב, בימים 15-17 באפריל שנת 1962.