מרדכי סתר: מן הקולקטיבי אל האינטימי

שנת פרסום: 1995
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
עורך: יובל שקד
מס' עמודים: 24

מיניביוגרפיה (כולל רשימת עבודות)