21/9 18:00 - שירי משוררות

תאריך פרסום: 22/09/2020

שרית שליי-זונדינר: העמוד התיכון (על פי דליה רביקוביץ')
התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של רוברטו פטרנוסטרו

הילה רוח: דובה גריזלית (יונה וולך)

אלה מילך-שריף: גלים (תרצה אתר, יונה וולך)
מירב אלדן (מצו-סופרן) והקאמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של דורון סלומון

נועה שמר: יצרח (נוית בראל)

רון וידברג: תחילת השקט (דליה רביקוביץ')
קלייר מגנאג'י - סופרן, אירנה פרידלנד - פסנתר