אריה שפירא

גיטרה ויוה
שיטה חדשה ללימוד גיטרה קלאסית

מק"ט: IMI 7084
שנת כתיבה: 1995
מו"ל: מכון למוסיקה ישראלית
מסת"ב: 9781491115626
מילות מפתח:
גיטרה

למורה בספר זה תמצא שיטה חדשה ושונה להוראת הגיטרה הקלאסית. השיטה מיועדת לתלמיד המתחיל. הספר פותח בהכרת הצוואר והפוזיציה ה-V וזאת בשל מספר סיבות: 1. המרחק הקצר בין סריגי הפוזיציה ה-V יקל את אצבעותיו הקצרות של התלמיד המתחיל. 2. משלב מוקדם יחסית יכיר התלמיד הצעיר מקומות חילופיים לצלילים בפוזיציות השונות, וכך יתמוך את שליטתו בכלי וכן את מודעותו לצבעים של צלילים פתוחים ותפוסים (stopped). "גיטרה ויוה" מחולק לשלושה חלקים: החלק הראשון מציג 46 שירי עם שונים הערוכים מהקל לקשה. עם סיום חלק זה יכיר התלמיד: 1. צלילי האוקטבה השניה מ-E ועד E (דוגמה 1). 2. עם סיום החלק יכיר התלמיד שני מיתרים פתוחים (דוגמה 1). 3. פריטה ב-i ו-m. 4. מקצבים ומשקלים בסיסיים, דינמיקה יסודית וכן דיאז, במול, בקר. החלק השני מציג 41 קטעים קצרים ממקורות עממיים וקלאסיים. בחלק זה ילמד התלמיד את הפוזיציות ה-IV, III, II. עם סיום החלק יכיר התלמיד: 1. כל התווים עד ל-G עם המקומות החלופיים על מיתרים סול ורה (דוגמה 2). 2. מקומות חלופיים ותווים שנלמדו בחלק הראשון (דוגמה 2). 3. חילוף פוזיציות. 4. גליסנדו (החלק בקטע מס' 30). 5. מקצבים ומשקלים חדשים, הוראות דינמיקה וטמפי נוספים. בחלק השלישי מוצגים 46 קטעים קצרים ממקורות עממיים וקלאסיים. בחלק זה תלמד הפוזיציה ה-I וכן השימוש באגודל יד ימין (קטע 12). בחלק השלישי יתוודע התלמיד ליסודות הנגינה הדו-קולית. עם סיום חלק זה יכיר התלמיד: 1. תווים ומקומות חילופיים עד למי נמוך (דוגמה 3). 2. מקומות חלופיים לתווים שנלמדו בחלקים הקודמים וזאת הודות להצגת הופזיציה ה-I. 3. שליטה בחילוף חמש פוזיציות ויותר. 4. שימוש באגודל ואצבע אחת (p + I, p + m), שתי אצבעות (I + m), וכמו כן אגודל ושתי אצבעות (p + I + m). 5. מקצבים ומשקלים חדשים, הוראות דינמיקה נוספות.